Artykuły - gry strategiczne

Symulacje biznesowe w naszym programie dla technologów będą sformułowane na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas kursów i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej materiałów jako aneks do programu Gry Decyzyjne.
Nadmieniamy przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera książki wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Kształcenie Kompetencji Menedżerskich w Nowoczesnej Organizacji, Grzegorz Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Elwik
 • Podręcznik kierowcy samochodowego
 • Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych
 • Montaż i naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Automatyzacja zabezpieczenia i sygnalizacja w elektrowniach
 • Mechaniczne urządzenia sterujące
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII
 • Laboratorium maszyn elektrycznych cz.I /prot.nr 54/zamiany/
 • Wstęp do informatyki
 • Termowizja i jej zastosowanie.
 • Nowoczesne metody malowania
 • Urządzenia napędu elektrycznego
 • Metody ekonomiczne w planowaniu i zarządzaniu
 • Ślusarz.Bhp.
 • Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Teoria maszyn elektrycznych.
 • Mały Poradnik mechanika tom I.
 • Rocznik statystyczny 1985 rok
 • Elementy i przyrządy półprzewodnikowe powszechnego zastosowania
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Radiestezja w domu i w ogrodzie
 • Darowizna.
 • Ochrona pracy w reformowanej gospodarce
 • Zręczne ręce.Wyplatanie igłą,szydełkowanie,roboty
 • Pomiary przyrządów pół-przewodnikowych
 • IBM PC dla każdego
 • Word Perfect.
 • Modele probalistyczne w sieciach elektroenergetycznych
 • Przy komputerze bez stresów
 • Modele probabilistyczne w sieciach elek-troenergetycznych. Wyd.I. 251str.,20cm.
 • Optymalizacja struktur sieci elektroenergetycznych.Wybrane metody obliczeń. 190str.,20cm.
 • Kto jest kim w Polsce Informator biograficzny Edycja 3 875 str., 24 cm
 • Metody szczegółowych badań geografii fizcznej 284 str., 24 cm
 • Przed chwilą jeszcze działał Proste rozwiązania małych i dużych problemów z komputerem 256 str., 16 cm
 • Gazy ciecze płyny Wykłady z chemii fizycznej 174 str., 20 cm
 • Programowanie w Turbo Pascalu 7.0 Podręcznik dla początkujących dyskietka 294 str., 24 cm
 • Teoria ekonomii Ujęcie retrospektywne 737 str., 24 cm
 • Symulacje planszowe – podstawy praktyczne
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem St.pr.31.10.93 818 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych Wyd.XXI 448 str., 21 cm
 • PC i TY czyli jak zostać użytkownikiem komputera Wyd.IV 466 str., 22 str.
 • Elementy zarządzania firmą
 • Państwa świata leksykon t 3 Afryka Pół- -nocna i Bliski Wschód 95s 31cm
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych Przewodnik kierowcy Wyd.5 484 str,20 cm
 • Polityka społeczna - stan i perspektyw 342 str,24 cm
 • Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 147 str,21 cm
 • Fizyka - krótki kurs Wyd.V 667 str, 24 cm
 • Pracownia samochodowa - podręcznik dla technikum Wyd.VIII 285 str, 24 cm
 • Rachunkowość i decyzje finansowe /prot.nr 9 - zamiany/ 415s 24 cm
 • Polska w Unii Europejskiej Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia 316 str, 24 cm
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych.
 • Zarządzanie pracą
 • Wprowadzenie do etyki biznesu 584 str, 24 cm
 • Rynek papierów wartościowych 356 str, 21 cm
 • Psychologia i życie 726 str,24 cm
 • Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym 245s 23cm
 • Sieci komputerowe Księga eksperta 611s 23cm
 • Urządzenia techniki komputerowej.Urządzenia peryferyjne i interfejsy cz.2 169s 24cm
 • Ekonometria 429 str, 24 cm
 • Algorytmy + struktury danych=programy. Klasyka informatyki 384s 24cm
 • WWW - 101 praktycznych skryptów na stronę D-205 195 str.24 cm
 • Fundamenty konstrukcji maszyn T 2 Wyd III 656 str,24 cm

  06.08.2016. 18:56

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie