Baza subwencji na kursy zamknięte

Kursanci ze współpracujących z nami stale koncernów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i wspólnie z naszymi trenerami przesłali wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Informujemy że w ramach pogramu dotacyjnego „Dolnoslaski Program Pomocowy” na cztery Wykłady Dla Szefów Sprzedaży grant dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Jakości w przedsiębiorstwie Irchowicz
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym"
 • zoptymalizowana procedura nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag
 • innowacyjna metodyka świadczenia usług wspierających działalność przedsiębiorstw na platformie BusinessConnect.pl
 • nowoczesny zintegrowany model wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych - SMSS
 • opracowanie technologii utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • sporządzenie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i implementacja systemowego modelu pozyskanieu i sprzedaży mikrosfery przez EKO EXPORT w Bielsku-Białej
 • opracowanie i implementacja wzoru użytkowego dla systemu transportu technologicznego EHB
 • sporządzenie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200
 • opracowanie oraz uruchomienie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych programów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • koncepcja B2B integrująca procesy handlowe oraz automatyzująca zarządzanie systemami
 • koncepcja Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • rozbudowa istniejącego serwisu zdalnego chce.to poprzez wdrożenie nowych e-usług.
 • model raportowania i wymiany danych NITRO
 • urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej.
 • stworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego innowacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • implementacja nowoczesnego programu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Grupa "DESIGN" Dariusz Rezulak
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji importu innowacyjnych usług NOVO SoftNet Sp. z o.o.
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji eksportu w przedsiębiorstwie MIROX
 • wdrożenie modelowego systemu zarządzania firmą ALLTAX umożliwiającego integracje z procesami IT partnerów.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu zdalnego świadczącego e-usługi związane z monitoringiem
 • zbudowanie zdalnego biura rachunkowego E-księgowy
 • stworzenie internetowego serwisu elektronicznego obiegu dokumentów
 • wypracowanie mobilnego serwisu udostępniającego oprogramowanie do zarządzania firmą klasy ERP.

  28.04.2016. 00:05

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie