Dotacje na warsztaty biznesowe

Uczestnicy z niektórych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących. Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Lubuski Program Infrastrukturalny” na cztery Kursy Miękkie dofinansowanie otrzymały wymienione tutaj projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Utrzymania Ruchu w firmie Kronberg
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "rozbudowa sieci teleinformatycznej w Nowej Wsi Zbąskiej, Nowej Wsi, gmina Zbąszyń"
 • import czynnikiem rozwoju firmy Dunewood Polska sp. z o.o.
 • zaawansowana procedura wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • innowacyjny portal planów e-usług
 • sporządzenie planu ekspansji eksportu De Novo Handel i Technika
 • sporządzenie i implementacja metodyki chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • sporządzenie i uruchomienie nowej metodyki produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i wdrożenie sprzętu do uruchomienia nowej usługi cyfrowej - PKWiU 64.20.15.
 • opracowanie i wdrozenie nowego wzornictwa w firmie BUDVAR Centrum S.A.
 • opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • opracowanie wzoru użytkowego EASI-EKG z komunikacją bezprzewodową
 • koncepcja telekonferencji przez Internet
 • rozbudowa Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • system do Zarządzania Rozproszonym Biznesem ZaRoBi
 • procedura wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • stworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • uruchomienie nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie PECET
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.
 • implementacja systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy Blue Media S.A. i jej partnerami biznesowymi.
 • implementacja zintegrowanego systemu Informatycznego typu B2B w firmie CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
 • wypracowanie elektronicznego modelu systemowej kompleksowej rezerwacji usług turystycznych
 • stworzenie mobilnego serwisu dla społeczności sportowców i dostawców usług sportowych
 • zbudowanie cyfrowego serwisu i automatycznego systemu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  25.09.2015. 00:07

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie