O grantach europejskich na warsztaty HR

Kursanci z wybranych przedsiębiorstw zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami przekazali adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Program Strukturalny” na cztery Certyfikowane Szkolenia Z Technik Sprzedaży dofinansowanie uzskały poniższe przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Finansistów w firmie ZUT PSS
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • interaktywny system Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • eksport - strategicznym celem intensyfikacji przedsiębiorstwa.
 • innowacyjny proces redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • nowoczesny zintegrowany model wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych - SMSS
 • sporządzenie uruchomienia koncepcji intensyfikacji importu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych wzorów użytkowych z tworzyw sztucznych
 • opracowanie i implementacja nowatorskiej technologii produkcji peletu.
 • opracowanie i implementacja wzorów użytkowych w firmie SOTRONIC sp. z o.o.
 • sporządzenie koncepcji modernizacyjnej metodyki recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie oraz wdrożenie oprojektowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • koncepcja HI-TECH. projekt Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w modułowe Technologie
 • przygotowanie Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna do pozyskania inwestorów zewnętrznych
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie modernizacyjnej technologii produkcji nakłuwaczy bezpiecznych
 • program automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • opracowanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego ekologicznych zrębków z drewna poużytkowego
 • wdrożenie systemowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem multimedialnych gier sportowych.
 • implementacja nowoczesnego systemu elektronicznej księgowości realizowanej w procesie B2B.
 • implementacja nowoczesnego scentralizowanego modelu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług zdigitalizowanych B2B.
 • uruchomienie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Marbo S.C.
 • uruchomienie elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • wypracowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców z Tarnowa i Nowego Sącza.
 • zbudowanie mobilnego projektu informacji o koncertach muzycznych
 • wypracowanie cyfrowego serwisu systemowego zarządzania estetyką i eksploatacją pojazdów
 • zbudowanie cyfrowego serwisu pomagającego uczniom w przygotowaniu do obowiązkowej matury z matematyki 2010 - www.ZdajObowiazkowo.pl

  01.04.2016. 00:07

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie