Teksty źródłowe - gry menedżerskie

Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas wykładów i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie źródeł w ramach warsztatu Gry Biznesowe.

Teoria struktury administracji państwowej

Montaż i eksploatacja kondensatorów elektroenergetycznego

Części maszyn cz.I

Gry logistyczne – fundamenty praktyczne

Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne

Maszynoznawstwo

Pole i moment w silnikach elektrycznych małej mocy

Przetwarzanie zbiorów danych

Turbogeneratory

Praktyka drgań

Ślusarz

Maszyny i napęd elektryczny Poradnik technika elektrotechnika

Słownik lotniczo-kosmonautyczny polsko-angielsko-rosyjski

Niezawodność zasilania energią elektryczną

Przekładnie stożkowe konstruukcja i technologia.

Psychologia społeczna

Przepisy o radcach prawnych

Leksykon inżyniera matematyki t.1 Wyd.II

Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów

Człowiek i chemia

Sprzęgła i hamulce

Związki Zawodowe na Zachodzie

Mała encyklopedia medycyny t1 A-G

BHP skrypt dla słuchaczy szkolenia kursowego.Protokół nr 125-zamiany 537s 20cm

Turbogeneratory eksploatacja i diagnostyka

Światowa gospodarka rynkowa.

Sieci ciepłownicze obliczenia hydrauliczne z zastosowaniem komputerów

Quattro Pro-Makroinstrukcje

Quattro Pro wersja 3.0. 148str.,20cm.

Pisma z etyki i teorii szczęścia 413 str., 24 cm.

Krystalizacja metali i stopów 315 str., 24 cm

Geometria żółwia 460 str., 24 cm

Elektryczność wokół nas Wyd II 223 str., 23 cm

Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd. XII 586 str. 20 cm

Stres 176 str., 19 cm

Matematyka - definicje, twierdzenia, przykłady. Zadania Wyd.IV 494 str., 23 cm

Gry decyzyjne – podstawy teoretyczne

Poradnik inż.elektryka t.1 Wyd I 731s 21cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 Wyd.XX 491 str., 23 cm

Układy wtryskowe benzyny - sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm

Kodeks handlowy - komentarz,wybrane aktyprawne Wyd.VII 542 str., 20 cm

Statystyka z komputerem Statgraphics wersja 5i6

Word 7 PL pierwsze testy w edytorze 259 str,24 cm

Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz Wyd.III 783 str., 24 cm

Matematyka t3 EIT Podręczniki akadem. wyd 6

Przewóz materiałów niebezpiecznych - Leksykon kierowcy Wyd.VI 484 str, 21 cm

Obliczenia fizykochemiczne na Twoim PC +dyskietka 420 str, 24 cm

Matematyka dla studentów ekonomii Wykłady z ćwiczeniami 359 str, 24 cm

Pzegląd modelowania i sterowania rozmy-tego. 386 str, 24 cm

Fundamenty telekomunikacji światłowodowej

Wykłady z kombinatoryki cz.1 199 str, 24 cm

Finanse publiczne - Praktyka i praktyka 561 str, 24 cm

Negocjując racjonalnie 183 str, 24 cm

Zasady pisowni polskiej i interpunkcji Słownik ortograficzny 368 str, 20 cm

Nieliniowe obwody elektryczne 265 str, 24 cm

Office 2000 PL 479 str, 24 cm

Miernictwo elektryczne i elektroniczne 288 str. 24 cm

Chemia dla licealistów cz.II Pierwiastki i związki chemiczne Wyd.II 363-728 str, 24 cm

ABC Internetu 216 str. 24 cm

Wielki słownik angielsko-polski A-N 692 str, 24 cm

Statystyka w zarządzaniu 998 str, 24 cm

19.12.2014. 21:26

Materiały - gry menedżerskie

Gorąco prosimy klientów naszych kursów i gier menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z poniższych źródeł w ramach warsztatu Symulacje Szkoleniowe.

Tablice naturalnych wartości funkcji trygonometrycznych

Umowa przewozu

Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Macierzowa analiza drgań
Termiczna analiza różnicowa
Maszyny i urządzenia energetyczne cz.1 /prot.zamiany nr 43
Rocznik statystyczny 1976
Pracownik socjalny w zakładzie pracy
Ekonomia polityczna kapitalizmu
Prognozowanie w technice
Stacje elektroenergetyczne
Elektrotechnika tom II w pytaniach i odpowiedziach
Półprzewodnikowe generatory impulsów nauosekundowych
Vademecum materiałoznawstwo. Stal, metale nieżelazne, tworzywa
Gospodarka cieplna w ogrzewnictwie.
You can learn English
ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
Obliczenia elektromagnetyczne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych./prot. nr 73-zamiany/
Układy automatyki cyfrowej
Konstrukcje żelbetowe t.2 wyd.5
Elementy i podzespoły elektroniczne.Przewodnik warsztatowy
Układy półprzewodnikowe
Diody i tyrystory mocy
Turbo-Pascal z grafiką dla IBM PC
Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP
English-Polish Business -dictionary słownik handlowy angielsko-polski.
Sprawdź, czy znasz chemię testy egzaminacyjne
Kronika techniki
Programowanie baz danych w systemie Clarion. 274str.,23cm.
Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm
Fizyka sportu 334 str., 24 cm
Tadeusz Kościuszko 1746-1817 487 str., 24 cm
Roboty przemysłowe Projektowanie układówmechanicznych. 292s 24cm
Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego Wyd.II 208 str., 24 cm
Tablice do projektowania konstrukcji metalowych /prot.zamiany nr 44/ 638s 20cm
Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
Mała encyklopedia PWN A-Z 1155 str., 24 cm
Micrografx DESIGNER 4.0,4.01PL,4.1TE 402 str, 24 cm
Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian 238s 24cm
Pierwsze kroki z Excel 5PL do Windows 135s 24cm
Równowagi chemiczne Wykłady z chemii fizycznej 274 str,20 cm
Controlling- planowanie, kontrola, zarządzanie 246 str,24 cm
Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
Gazyfikacja-gazociągi, stacje redukcyjne, instalacje i urządzenia gazowe 452 str, 24 cm
Poradnik mechanika samochodowego 205 str,24 cm
Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych
Komunikacja międzyludzka 295 str, 20 cm
Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz 4
Kodeks handlowy - komentarz 759 str, 24 cm
Almanach analizy powszechnej 1999 752 str, 20 cm
Przyjęcia w biznesie i nie tylko 296 str, 21 cm
Prawo administracyjne 427 str, 24 cm
Statystyka Elementy toria i zadania 385 str, 24 cm
Obrazy organizacji 489s 21cm
Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux 551s 24cm
ABC Internetu 214 str, 24 cm
Rada Nadzorcza - czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność 243 str, 24 cm
Pzegląd robotyki - Praktyka i elementy manipulatorów i robotów 671 str, 24 cm
Matematyka finansowa- instrumenty pochodne 320 str, 24 cm

02.12.2014. 14:17

Wrześniowy Raport 2014


Nasi szefowie działu personalnych głównie zamawiają szkolenia specjalistyczne, w dalszym kroku w związane z ich sektorem gospodarki, a w trzeciej –z zarządzania a także interpersonalne. Głównie organizują je z Ośrodku doradztwa i Treningu Kierownicznego. Powyższe dane przedstawia Raport treningi biznesowe.
Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Polscy HRowcy wydają się być zadowoleni z oferty rynku szkoleń. Co ciekawsze, dwóch na trzech HRówców niżej ceni jakość szkoleń finansowanych z dotacji unijnych, niż tych klasycznie komercyjnych.
W tym miejscu prezentujemy tylko nieliczne wycinki ankiety:
 • Uważam, że (opinia o rynku szkoleń): Oferowane szkolenia mają atrakcyjną i zróżnicowaną formę (bogactwo metod szkoleniowych) – 49% HRowcy ufają swojej intuicji. Niemal osmiu na dziesięciu przyzakupie szkolenia kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla klientów najważniejsze jest doświadczenie biznesowe trenera.
 • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Marką firmy szkoleniowej – 32%
 • Większość polskich firm inwestuje w szkolenia specjalistyczne, produktowe i branżowe. W mojej firmie intensywnie inwestujemy w szkolenia: BHP – 41%
 • Dwie trzecie firm wyżej ceni szkolenia zamknięte.
 • Badane osoby wymieniły w ankietach razem 96 firm, z czego 22 firmy zostały zgłoszone więcej niż 5 razy – i tylko te, zgodnie z zasadami rankingu, zostały wzięte pod uwagę w zestawieniu punktowym pulsu HR
 • 41% ankietowanych to menedżerowie personalni, 59% to specjaliści ds. HR.
 • Każdy badany mógł zgłosić jedną firmę w każdej kategorii.

  06.11.2014. 08:17

  Raport Szkolenia HR

  Od czasów sławnych reform Balcerowicza niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – możemy wywnioskować z badania Najlepsze Warsztaty Sprzedażowe. Oczywiste jest, że kadra menedżerska o wysokich umiejętnościach to podstawa biznesu. Firmy często organizują szkolenia z kierowania projektami, z rozwoju osobowości, automotywacji albo z budowania zaangażowania.

  takie dzielą się na otwarte i zamknięte. Te ostatnie organizowane są na zlecenie zainteresowanych korporacji. Szkolą się w nich tylko kierownicy tych firm. Szkolenia otwarte, jak sama nazwa wskazuje, dostępne są dla każdego, kto jest zainteresowany określoną problematyką. Niestety, osoby korzystające z szkoleń otwartych muszą najczęściej regulować płatność za nie własnymi pieniędzmi. Oczywistym jest, że inwestycja w nasze umiejętności to większa szansa na awans.

  Przekazywaniem wiedzy na kursach biznesowych zajmują się przeważnie zawodowi trenerzy. Duży procent z nich jest znawcą w wybranym zagadnieniu, np. w technikach kierowania ludźmi, w psychologii biznesu, technice prowadzenia negocjacji itd. Specjaliści prowadzący szkolenia powinni posiadać nie tylko rozległą i kompleksową wiedzę, ale również właściwe wrodzone umiejętności. Ważne jest, by znajomość tematu w stosowny sposób aplikować uczącym się. Oczekiwana jest również wiedza z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sprawność prowadzenia prezentacji oraz podtrzymywania więzi na płaszczyźnie nauczyciel uczeń.

  Technika organizacji szkoleń biznesowych jest niejednokrotnie zbliżona. Stosuje się transmisje multimedialne, praca indywidualna, ćwiczenia w grupach jak również pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Niejednokrotnie zaplanowane są jeszcze dodatkowe porady po zakończeniu szkolenia. Im trudniejsze zagadnienie, tym bardziej rozciągnięte w czasie spotkania, rozłożone nawet na cztery dni.  Rynek kursów biznesowych rośnie intensywnie i wydaje się, że ta tendencja nie zostanie zahamowana w najbliższym czasie. Bardzo cenione są także eventy integracyjne powiązane z szkoleniami. Ich niezwykłą wartością jest nie tylko możliwość przekazania wiedzy, ale również scalenie grupy zatrudnionych.

  01.10.2014. 13:30

  << Pierwszy < Poprzednia [14 / 14] Następna > Ostatni >>
 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie