Raporty dodatkowe - gry biznesowe

Gry menedżerskie w naszym programie dla kierowników produkcji będą bazowały na następującym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur jako aneks do programu Inżynierskie Symulacje Szkoleniowe.
Pragniemy dodać jednocześnie, iż opublikowana baza zawiera lektury wychodzące poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły wymyślanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Wzmacnianie Umiejętności Biznesowych w Dynamicznej Instytucji, Grzegorz Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Elwik
 • Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie.
 • Materiałoznawstwo
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Gry integracyjne – fundamenty teoretyczne
 • Jak wyróżniać najlepszego pracownika
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt III
 • Maszynoznawstwo
 • Analiza wypadków przy pracy
 • Teoria potoków ruchu kolejowego
 • Wynalazczość pracownicza w dziedzinie BHP
 • Nadwozia samochodowe
 • Wielki słownik z suplem.L-Z niemiecko-polski t.II
 • Kontrola wody i pary w energetyce
 • Pożary - przyczyny,przebieg dochodzenia.
 • Pzegląd wibroakustycznej diagnostyki maszyn
 • Stacje elektroenergetyczne 110 - 750 KV
 • Obsługa kontenerów
 • Orzecznictwo Panstwowego Arbitrażu Gospodarczego za 1984r.
 • Budujemy na działce z drewnai betonu
 • Rocznik statystyczny 1986
 • Spawalnictwo
 • Rocznik statystyczny Ministerstwa Górnictwa i Energetyki za lata 84-86
 • Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Leksykon
 • Systemy mikroprocesowe w automatyce napędu elektrycznego
 • OrCAD SDT/PCB
 • Window 3.0 Leksykon użytkownika
 • Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
 • Works for Windows
 • Pzegląd obsługi operatorskiej mikrokomputerów serii IBM PC
 • Zbiór zadań z elektrotechniki
 • System rynkowy. Fundamenty mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Elementy spektroskopii molekularnej Wyd.III 337 str., 24 cm
 • Ultradżwięki i ich zastosowania Wyd I 410s,20cm
 • Windows wersja 3.1 WydI 134s,24cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Mega Cad najłatwiejszy profesjonalny program dla tworzenia rysunków technicznychdyskietka 392 str., 24 cm
 • Przesłanki racjonalnego zarządzania Między wiedzą a działaniem 312 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • DOS w twoim komputerze wersja 6.22 491s 23cm
 • Pracownia urządzeń elektrycznych Wyd.V Podręcznik dla technikum 172 str., 21 cm
 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach Wyd.III 210 str., 20 cm
 • Cash Flow oraz Break Even Point w praktycznym zastosowaniu 47 str. 20 cm
 • Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej stan pr. 1.03.95 254s 20cm
 • Podatki samorządowe przepisy i komentarzSt.pr.31.03.95 216 str, 20 cm
 • Symulacja układów elektronicznych PSpice pakiet DESIGN CENTER + dyskietka 351 str,24 cm
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Stochastyczne równania różniczkowe - Teoria i zastosowania 404 str, 24 cm
 • Przepięcia wewnętrzne w sieciach średnich napięć i ich ograniczanie
 • Kodeks cywilny - komentarz t.2 1058 str,. 20 cm
 • Projektowanie instalacje sanitarne i el ektryczne 376 str, 24 cm
 • ABC komputera
 • Człowiek i praca 222 str, 25 cm
 • Mechanika techniczna Wyd.XXVI 464 str, 20 cm
 • Termodynamika techniczna wyd 5 238s 24cm
 • Rośliny ozdobne w domu 191 str, 30 cm
 • Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej 277s 23cm
 • Prawo działalności gospodarczej -komentarz 945 str, 21 cm
 • Ptaki świata 416 str, 21 cm
 • Rozmówki polsko-rosyjskie 108 str, 15 cm
 • Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie 470s 24cm
 • Metody organizowania procesów w pracy
 • Acrobat 5 po prostu. Tworzenie plików PDF 301s 23cm

  02.10.2016. 11:45

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie