Teksty źródłowe - gry strategiczne

Gry strategiczne w naszym programie dla technologów będą sformułowane na tym materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy klientów naszych zajęć i symulacji decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeczytanie przedstawionych tu lektur jako aneks do programu Kaskadowe Symulacje .
Zwracamy uwagę przy tym, że poniższa baza zawiera książki wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Kształcenie Cech Proaktywnych w Nowoczesnej Firmie, Dawid Stanisławski
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Aldowska
 • Efektowna chemia
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
 • Sprzedaż i dostawa w obrocie uspołecznionym
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Psychologiczne warunki dobrej roboty
 • Melioracje terenów miejskich i przemysłowych
 • Technologia metali.t.1
 • Psychologia Bezpieczeństwa Pracy
 • Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej
 • Jądrowe reaktory energetyczne
 • Ewidencja i gospodarka terenami
 • Uprzemysłowienie Polski 1945-1975
 • Konserwator urządzeń oświetleniowych - Przewodnik
 • Historia dyplomacji polskiej t.I Połowa Xw.-1572
 • Ekonomia polityczna kapitalizmu
 • Podręczny słownik polsko-francuski z suplementem t.I A.
 • Nauka o organizacji i zarządzania.
 • Geodezja. T. 1
 • Atomistyka współczesna
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Klasyfikacja pierwiastków
 • Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Bankowość
 • Mały Poradnik mechanika t1
 • Matematyka dla wyższych szkół technicznych t.I
 • IBM PC dla każdego
 • Tematy egzaminów wstępnych z fizyki z rozwiązaniami (1979-1981) /protokół nr 39-zamiany/ 473s 24cm
 • Fox Pro 2.0 w przykładach
 • Rozmówki angielskie.
 • Microsoft Works for Windows. v 2.0. 128str.,20cm.
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej Wyd.II zmienione 261str.20cm
 • Słownik handlu zagranicznego 383str,20cm
 • Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania Wyd I 326s,24cm
 • Symphony 2 - ćwicz z nami 135 str., 23 cm
 • Literatura współczesna Podręcznik dla klas maturalnych 383 str., 23 cm
 • Praktyczne programowanie w C++ dyskietka 294 str., 24 cm
 • Multimedia u progu technologii XXI wieku 439 str., 24 cm
 • Symulacje menedżerskie – fundamenty teoretyczne
 • Roboty betonowe na placu budowy-PoradnikWyd.III 252 str., 20 cm
 • Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach 389 str., 24 cm
 • Windows 3.1 w.polska 471 str., 17 cm
 • Mały słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański Wyd.VI 717 str., 15 cm
 • Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie wyd 2
 • Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 21 A-M uzupełnienie 349 str,24 cm
 • Matematyka t4 EIT Podręczniki akademic. wyd 8
 • Inżynieria zarządzania cz.1 Strategie organizacji i zarządzania produkcją Wyd.III 295 str, 24 cm
 • Webster's New Dictionary i The saurus 789 str, 24 cm
 • Prawo wykroczeń 431 str, 24 cm
 • Metrologia wielkości geometrycznych 470 str, 24 cm
 • Wstęp do prawoznawstwa 513 str, 20 cm
 • Handel zagraniczny Organizacja i technika
 • Nowoczesne materiały narzędziowe
 • Podręczny słownik włosko-polski A-L 809 str, 21 cm
 • Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym 95 str, 24 cm
 • Media w Polsce w XX wieku 286 str, 20 cm
 • Corel DRAW 9 PL - ćwiczenia praktyczne 124 str, 24 cm
 • Wielka historia świata t.3 600-330 288s 23cm
 • Higiena pracy t.2 514s 23cm
 • Finanse i prawo finansowe wyd.6zmienione 453s 24cm
 • Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe 358 str, 24 cm
 • Outsorcing funkcji personalnej 287 str, 24 cm

  07.09.2016. 20:07

 • Menu

   

  Ostatnie wpisy

   

  Kategorie